TnC & Neps

Vítáme vás na našem webu který doufámé že se vám bude líbit.

GRAFFITI zákon

!!Kromě veřejných prací si trest za malování graffiti na nelegální místa,můžete odsetět i osm let ve vězení!! 1.Kdo poškodí cizí věc tím,že ji postříká,pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou,bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. 2.Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem,bude pachatel potrestán,způsobí-li činem,uvedeným v odstavci 1,značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci,která požívá ochrany podle zvláštních předpisů. 3.Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,způsobí-li činem,uvedeným v odstavci 1,škodu velkého rozsahu.